Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego
„Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”
 O Zjeździe Katedr PPM

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”, który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zaplanowany Zjazd będzie w założeniu podzielony na dwa panele: kolizyjny oraz dotyczący międzynarodowego postępowania cywilnego. Prelegenci podejmą węzłowe zagadnienia norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Konferencja ma na celu pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki prawa prywatnego międzynarodowego. W założeniu wydarzenie to ma stanowić także forum wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz praktykami.

 

Ideą Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków zajmujących się problematyką prawa prywatnego międzynarodowego. Wieloaspektowość, różnorodność oraz wysoka wartość merytoryczna prezentowanych przez prelegentów treści daje nadzieję niezwykle interesującego wydarzenia. Wystąpienia autorytetów w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego bez wątpienia stanowić będą asumpt do żywej i owocnej dyskusji podczas obrad uczestników Zjazdu.

 

Program

14 września 2017 r.

 

14:00-15:00

Rejestracja uczestników

 

15:00-15:15

Uroczyste otwarcie Zjazdu

 

15:15-16:00

Wykład wprowadzający

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego

 

16:00-16:30

Przerwa kawowa

 

17:00

Koncert chóru „Gaudium”

 

19:00

Kolacja

 

15 września 2017 r.

 

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

 

Panel Kolizyjny cz. I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mączyński

 

9:00-9:20

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa

 

9:20-9:40

dr Paulina Twardoch

Stosowanie przepisów rozporządzeń Rady (UE) nr 2016/1103 oraz nr 2016/1104 przez polskie sądy

 

9:40-10:00

dr Agata Kozioł, dr Jacek Zrałek

Skuteczność małżeńskiego ustroju majątkowego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym

 

10:00-10:20

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prawo właściwe dla rozwiązania przysposobienia według ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.

 

10:20-10:30

koreferat: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Przysposobienie zagraniczne dzieci trzy dekady po transformacji ustrojowej.

 

10:30-11:00

Przerwa kawowa

 

11:00-11:20

dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

Prawo rodzinne w orzecznictwie TSUE

 

11:20-11:40

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr

Władza rodzicielska, odpowiedzialność rodzicielska czy piecza rodzicielska?

Wokół prawa materialnego i kolizyjnego

 

11:40-12:00

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Prawo właściwe dla alimentów - węzłowe problemy

 

12:00-12:10

koreferat: dr Anna Juryk

Prawo właściwe dla alimentów - węzłowe problemy

 

12:10-12:30

dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz

Klauzula porządku publicznego na tle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 

12:30-13:00

Dyskusja

 

13:00-13:40

Przerwa obiadowa

 

Panel Kolizyjny cz. II

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Olejniczak

 

13:40-14:00

dr hab. Michał Wojewoda

Pater est quem transcriptio demonstrant, czyli o potrzebie zmiany art. 105 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 

14:00-14:20

dr hab. Mariusz Załucki, prof. KA

Testament wspólny małżeństwa – aspekty kolizyjnoprawne

 

14:20-14:40

dr hab. Marcin Czepelak

Wybór prawa na tle rozporządzeń unijnych dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami oraz stronami zarejestrowanego związku partnerskiego

 

14:40-15:00

dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW

Rozporządzenie mortis causa w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. ze szczególnym uwzględnieniem związków małżeńskich i partnerskich

 

15:00-15:30

Przerwa kawowa

 

15:30-15:50

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Komplikacje związane z dziedziczeniem małżonków na tle rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r.

 

15:50-16:10

prof. dr Arkadiusz Wudarski, dr Magdalena Skibińska

Macierzyństwo zastępcze w świetle prawa prywatnego międzynarodowego

– analiza porównawcza na przykładzie Polski, Niemiec i USA

 

16:10-16:30

dr Maciej Zachariasiewicz

Prawo do poszanowania życia rodzinnego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a prawo prywatne międzynarodowe

 

16:30-17:00

Dyskusja i zamknięcie I dnia Zjazdu

 

19:00

Uroczysta kolacja

 

16 września 2017 r.

Panel Międzynarodowego Postępowania Cywilnego

Moderator: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

 

10:00-10:20

prof. dr hab. Karol Weitz

Znaczenie woli stron dla ustalenia jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa UE

 

10:20-10:40

dr hab. prof. USz Kinga Flaga – Gieruszyńska

Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

 

10:40-11:00

dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach alimentacyjnych

 

11:00-11:20

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

Umowa jurysdykcyjna w sprawach rodzinnych

 

11:20-11:50

Dyskusja

 

11:50-12:20

Przerwa kawowa

 

12:20-12:40

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

 

12:40-13:00

dr hab. Piotr Mostowik

Zakres zastosowania norm jurysdykcyjnych konwencji haskiej z 1996 r. i rozporządzenia unijnego 2201/2003 w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej

 

13:00-13:20

dr hab. prof. UWr Mirosław Sadowski

Rozwód według procedury talaq

 

13:20-13:30

dr Tereza Kyselovska

komunikat

 

13:30-13:40

dr Agata Jaroszek, dr Piotr Rodziewicz

komunikat

 

13:40-13:50

dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska

komunikat

 

13:50-14:30

Dyskusja i zamknięcie obrad Zjazdu

 

14:30

Obiad

Rejestracja

Szanowni Państwo,

 

po dokonaniu rejestracji za pomocą poniższego formularza prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł za uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowego aspekty prawa rodzinnego”, na niżej podany rachunek bankowy do dnia 15 sierpnia 2017 r., w tytule wpisując: Zjazd PPM, Imię i Nazwisko

 

FUNDACJA – Instytut Prawa Technologii Informacyjnych

 

Alior Bank S.A.: 05 2490 0005 0000 4500 9097 3969

 

 

OPŁATA DLA DOKTORANTÓW:

300 zł - udział w obradach Zjazdu wraz z kolacjami

100 zł - udział w obradach Zjazdu bez kolacji

 

 

 

 

Formularz rejestracyjny
Miejsce

Obrady Zjazdu Katedr PPM będą miały miejsce w sali 1D w budynku D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Hotele

Wstępnie zarezerwowaliśmy dla Państwa noclegi w trzech hotelach oraz uzyskaliśmy zniżkę w kolejnych dwóch. Oferty hoteli zostały przygotowane specjalnie dla uczestników Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z czym, w razie zainteresowania ofertą, prosimy dokonywać rezerwacji zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej broszurze:

 

 

Broszura informacyjna (klik)

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z sekretarzem konferencji.

Sekretarz Zjazdu Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Katarzyna Smyk

Telefon: 574 500 306

e-mail: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl