Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego
„Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”
 O Zjeździe Katedr PPM

Serdecznie zapraszamy na Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”, który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zaplanowany Zjazd będzie w założeniu podzielony na dwa panele: kolizyjny oraz dotyczący międzynarodowego postępowania cywilnego. Prelegenci podejmą węzłowe zagadnienia norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Konferencja ma na celu pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki prawa prywatnego międzynarodowego. W założeniu wydarzenie to ma stanowić także forum wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami oraz praktykami.

 

Ideą Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków zajmujących się problematyką prawa prywatnego międzynarodowego. Wieloaspektowość, różnorodność oraz wysoka wartość merytoryczna prezentowanych przez prelegentów treści daje nadzieję niezwykle interesującego wydarzenia. Wystąpienia autorytetów w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego bez wątpienia stanowić będą asumpt do żywej i owocnej dyskusji podczas obrad uczestników Zjazdu.

 

Program

14 września 2017 r.

 

14:00-15:00

Rejestracja uczestników

 

15:00-15:15

Uroczyste otwarcie Zjazdu

 

15:15-16:00

Wykład wprowadzający

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie prawa rodzinnego

 

16:00-16:30

Przerwa kawowa

 

17:00

Koncert chóru „Gaudium”

 

19:00

Kolacja

 

15 września 2017 r.

 

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

 

Panel Kolizyjny cz. I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mączyński

 

9:00-9:20

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa

 

9:20-9:40

dr Paulina Twardoch

Stosowanie przepisów rozporządzeń Rady (UE) nr 2016/1103 oraz nr 2016/1104 przez polskie sądy

 

9:40-10:00

dr Agata Kozioł, dr Jacek Zrałek

Skuteczność małżeńskiego ustroju majątkowego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym

 

10:00-10:20

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prawo właściwe dla rozwiązania przysposobienia według ustawy

Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.

 

10:20-10:30

koreferat: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Przysposobienie zagraniczne dzieci trzy dekady po transformacji ustrojowej

 

10:30-10:35

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu

 

10:35-11:00

Przerwa kawowa

 

11:00-11:20

dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ

Prawo rodzinne w orzecznictwie TSUE

 

11:20-11:40

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr

Władza rodzicielska, odpowiedzialność rodzicielska czy piecza rodzicielska?

Wokół prawa materialnego i kolizyjnego

 

11:40-12:00

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Prawo właściwe dla alimentów - węzłowe problemy

 

12:00-12:10

koreferat: dr Anna Juryk

Prawo właściwe dla alimentów - węzłowe problemy

 

12:10-12:30

dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz

Klauzula porządku publicznego na tle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 

12:30-13:00

Dyskusja

 

13:00-13:40

Przerwa obiadowa

 

Panel Kolizyjny cz. II

Moderator: prof. dr hab. Adam Olejniczak

 

13:40-14:00

dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ

Pater est quem transcriptio demonstrant,

czyli o potrzebie zmiany art. 105 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

 

14:00-14:20

dr hab. Mariusz Załucki, prof. KA im. F. Modrzewskiego

Testament wspólny małżeństwa – aspekty kolizyjnoprawne

 

14:20-14:40

dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW

Rozrządzenia na wypadek śmierci małżonków lub członków rodziny

w świetle rozporządzenia  UE nr 650/2012

 

14:40-15:00

Przerwa kawowa

 

15:00-15:20

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Komplikacje związane z dziedziczeniem małżonków na tle rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r.

 

15:20-15:40

prof. dr Arkadiusz Wudarski, dr Magdalena Skibińska, dr Paweł Sikora

Macierzyństwo zastępcze w świetle prawa prywatnego międzynarodowego

– analiza porównawcza na przykładzie Polski, Niemiec i USA

 

15:40-16:00

dr Maciej Zachariasiewicz

Prawo do poszanowania życia rodzinnego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a prawo prywatne międzynarodowe

 

16:00-16:30

Dyskusja i zamknięcie I dnia Zjazdu

 

19:00

Uroczysta kolacja

 

16 września 2017 r.

Panel Międzynarodowego Postępowania Cywilnego

Moderator: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

 

10:00-10:20

prof. dr hab. Karol Weitz

Znaczenie woli stron dla ustalenia jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa UE

 

10:20-10:40

dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. USz

Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

 

10:40-11:00

dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach alimentacyjnych

 

11:00-11:20

dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Umowa jurysdykcyjna w sprawach rodzinnych

 

11:20-11:50

Dyskusja

 

11:50-12:20

Przerwa kawowa

 

12:20-12:40

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

 

12:40-13:00

dr hab. Piotr Mostowik

Zakres zastosowania norm jurysdykcyjnych konwencji haskiej z 1996 r. i rozporządzenia unijnego 2201/2003 w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej

 

13:00-13:20

dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr

Rozwód według procedury talaq

 

13:20-13:30

JUDr. Tereza Kyselovska, Ph.D.

komunikat

 

13:30-13:40

dr Agata Jaroszek, dr Piotr Rodziewicz

komunikat

 

13:40-13:50

dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska

komunikat

 

13:50-14:30

Dyskusja i zamknięcie obrad Zjazdu

 

14:30

Obiad

Referaty

 

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Prawo właściwe dla rozwiązania przysposobienia według ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.

>KLIK<

 

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. UWr

Władza rodzicielska, odpowiedzialność rodzicielska czy piecza rodzicielska? Wokół prawa materialnego i kolizyjnego (O zamierzeniach autora w wielkim skrócie)

>KLIK<

 

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Przysposobienie zagraniczne dzieci - trzy dekady po transformacji ustrojowej

>KLIK<

 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

>KLIK<

 

dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ

Pater est quem transcriptio demonstrant czyli o potrzebie zmiany art. 105 ust. 3

Prawa o aktach stanu cywilnego

>KLIK<

 

dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr

Rozwód według procedury talaq

>KLIK<

 

dr Paulina Twardoch

Stosowanie przez polskie sądy rozporządzeń nr 2016/1103 i 2016/1104

w kontekście transgranicznej stabilności sytuacji prawnej małżonków i partnerów

>KLIK<

 

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Challenges of private international law and international family law in the context of immigration crisis

>KLIK<

 

prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa

>KLIK<

 

dr Anna Juryk

Prawo właściwe dla alimentów - węzłowe problemy

>KLIK<

 

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Komplikacje związane z dziedziczeniem w przypadku małżonków

>KLIK<

 

dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW

Rozrządzenia na wypadek śmierci małżonków lub członków rodziny

w świetle rozporządzenia UE nr 650/2012

>KLIK<

 

dr Agata Kozioł, dr Jacek Zrałek

Ochrona osoby trzeciej będącej kontrahentem małżonka w rozporządzeniu z 24.06.2016 r.

>KLIK<

 

dr Maciej Zachariasiewicz

Prawo do poszanowania życia rodzinnego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

a prawo prywatne międzynarodowe

>KLIK<

Rejestracja

Szanowni Państwo,

 

po dokonaniu rejestracji za pomocą poniższego formularza prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł za uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowego aspekty prawa rodzinnego”, na niżej podany rachunek bankowy do dnia 3 września 2017 r., w tytule wpisując: Zjazd PPM, Imię i Nazwisko

 

FUNDACJA – Instytut Prawa Technologii Informacyjnych

 

Alior Bank S.A.: 05 2490 0005 0000 4500 9097 3969

 

OPŁATA DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW:

150 zł - udział w obradach Zjazdu bez kolacji

 

OPŁATA DLA DOKTORANTÓW:

300 zł - udział w obradach Zjazdu wraz z kolacjami

100 zł - udział w obradach Zjazdu bez kolacji

 

 

Miejsce

Obrady Zjazdu Katedr PPM będą miały miejsce w sali 2D im. Witolda Świdy w budynku D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi specjalnie dla uczestników Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” który odbędzie się w dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Poniższa broszura informacyjna ułatwi Państwu odnalezienie miejsca obrad oraz planowanych kolacji, zawiera także informacje o punktach szkoleniowych dla adwokatów i radców prawnych.

 

Broszura informacyjna

 

 

Patroni

Krajowa Rada Notarialna

Sponsorzy

Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu

Patroni honorowi

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Rzecznik Praw Obywatelskich

Naczelna Rada Adwokacka

 

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Izba Komornicza we Wrocławiu

Izba Notarialna we Wrocławiu

Patroni medialni

Prawo Mediów Elektronicznych

Wydawnictwo

CH BECK

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Wydawnictwo

OD.NOWA

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z sekretarzem konferencji.

Sekretarz Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Katarzyna Smyk

Telefon: 574 500 306

e-mail: katarzyna.smyk@uwr.edu.pl